▪ Service & Product PP & PE & PVC & Titanium  
     
  PP  PE PVC & Titanium  work – coverage :  
              ลักษณะงานบางอย่างไม่เหมาะกับการ Rubber lining,  FRP  Coating  หรือ Epoxy coating  ดังนั้นทาง E.C.F.  จึงเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าโดยสร้างทีมงานที่เชี่ยวชาญในการเชื่อม PP PE PVC  และเชื่อมงาน Titanium  โดยมีการมีการตรวจสอบคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างถูกต้อง  
     
   
 
         
   
 
  เชื่อมขึ้นรูปถัง Titanium ตะกร้า Titanium และ Lining Titanium ติดภายในถังเหล็กหรือถังสแตนเลส ตามความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน  
 
         
   
Lining PE ติดภายในถังเหล็ก ใช้แผ่น  PE หนา 6 mm. สามารถทนอุณหภูมิได้  สูงสุดประมาณ 60 องศาเซลเซียส   ขึ้นรูปถัง PP ความหนา 12 mm. เพื่อใช้ในถังชุบ nickle   ขึ้นรูป PP ความหนาถัง 15 mm. เพื่อใช้เป็นถังกัดสนิมเหล็ก ทนกรด HCL 35%
         
   
ขี้นรูปถัง PE เพื่อบรรจุเคมี ความจุ ตั้งแต่ 2,000 ลิตร ถึง 10,000 ลิตร        
         
   
         
         
       
         
         
 
   
 
 
     
Current Pageid = 9